Home Our Work Covid-19 Payment Notice

Covid-19 Payment Notice

Last modified: 
Friday, February 25, 2022 - 11:33

NOTICE

Mauri ara Customers ni kabane man Tarawa Teinainano (TUC) ao Betio (BTC),

Ibukin waaki n katamaroa n totokoan ao kauarerekean butin te Aoraki ae te Covid19, kamwa kaongoaki ikai bwa te bwakamwane ae ena karaoia te Botaki ni Mwakuri ibukin te Mwane ke te Ministry of Finance ena karaoaki rinanon te online ke te transactive.
Ti karautaeka bwa eaki moa kaungaaki te bwakamwane are rabwata ke te ‘Payment in Cash’ ma kamwa butiiaki ikai bwa kamwa uota ke n anga ami akaaunti nambwa ibukin buokami.
Ibukin rongorongona ae bwanin ao reitaki ma te Nambwa n Tareboon aio 74021806 Ke te email address ae mtewaaki@finance.gov.ki.

Tina bubuti ami ibuobuoki ao ami tataonanno iaon aio.

Kam rabwa.

Anne ma iroun Te Tia Koroboki n te Bootaki n Mwakuri ibukin te Mwane.

Google